Τηλεφωνήστε μας
+35725105419
Στείλετε μας μήνυμα
DamianouEvagoras@gmail.com
Καθημερινά
09:00-13:00 | 15:00-20:00

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Ο δικαιούχος του ΓΕΣΥ που πιθανόν να χρειάζεται υπηρεσίες φυσιοθεραπείας έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στον προσωπικό του ιατρό ο οποίος θα αξιολογήσει κατά πόσο χρήζει να λάβει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας ή περαιτέρω αξιολόγησης από Ειδικό Ιατρό. Όλοι οι Προσωπικοί Ιατροί και οι πλείστες ειδικότητες Ειδικών ιατρών έχουν τη δυνατότητα παραπομπής δικαιούχων για υπηρεσίες φυσιοθεραπείας.

Οι δικαιούχοι, εφόσον εξασφαλίσουν παραπεμπτικό, επιλέγουν τον φυσιοθεραπευτή που θέλουν να επισκεφθούν από τον κατάλογο φυσιοθεραπευτών που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού.

Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών φυσιοθεραπείας ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο, ανά έτος. Ο δικαιούχος μπορεί να λάβει πληροφορίες αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που καλύπτει το Σύστημα από τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος και θα τον παραπέμψει σε υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Για κάθε συνεδρία φυσιοθεραπείας ο δικαιούχος καταβάλει συμπληρωμή δέκα ευρώ.

Στην παρούσα φάση εκδίδονται δύο είδη παραπεμπτικών τα βραχυπρόθεσμα και τα μεσοπρόθεσμα. Ένα βραχυπρόθεσμο παραπεμπτικό εκδίδεται για 3 θεραπείες και έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να εκτελεστεί. Ένα μεσοπρόθεσμο παραπεμπτικό εκδίδεται για 6 θεραπείες, και έχει επίσης χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να εκτελεστεί. Ο αριθμός θεραπειών που αποζημιώνει το ΓεΣΥ, ανάλογα με τη διάγνωση του δικαιούχου, αναγράφεται στους πίνακες των καλυπτόμενων διαγνώσεων που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ. Κάθε παραπεμπτικό που εκδίδεται ισχύει για μια και μόνο διάγνωση.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι ενήλικες ασθενείς έχουν δικαίωμα να λάβουν το μέγιστο 12 θεραπείες τον χρόνο, για διαγνώσεις που καλύπτουν τις  υπηρεσίες αυτές. Για παράδειγμα εάν εκδοθεί παραπεμπτικό που αφορά σε διάγνωση για την οποία το ΓεΣΥ αποζημιώνει μέχρι και 6 συνεδρίες και εντός του έτους εκδοθεί νέο παραπεμπτικό που αφορά σε διάγνωση για την οποία το ΓεΣΥ αποζημιώνει μέχρι και 9 συνεδρίες, στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει ήδη τις 6, τότε μπορούν να εκτελεστούν μόνο οι 3 εντός του ίδιου έτους.

Στις περιπτώσεις όπου ο φυσιοθεραπευτής και ο θεράπων ιατρός κρίνουν ότι συγκεκριμένο περιστατικό χρήζει περισσότερων θεραπειών, τότε έχουν την δυνατότητα υποβολής αιτήματος εξαίρεσης από κοινού, κάτι που θα τύχει αξιολόγησης από τον Οργανισμό. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας και προβλέπει λεπτομερή τεκμηρίωση του περιστατικού από τους αιτούντες με τη χρήση ειδικού εντύπου.  

Ο μέγιστος αριθμός θεραπειών που δύναται να λάβει ένας δικαιούχος στα πλαίσια του ΓεΣΥ, υπολογίζονται στη βάση ημερολογιακού έτους.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ: ΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Στις περιπτώσεις όπου ασθενής προσκομίσει παραπεμπτικό του οποίου η διάγνωση (κωδικός) δεν υπάρχει στον κατάλογο διαγνώσεων για τις οποίες το ΓεΣΥ αποζημιώνει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, τότε οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα χρεωθούν εκτός ΓεΣΥ, σύμφωνα με την τιμολόγιο του εκάστοτε παρόχου.

Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος δεν κατέχει ή δεν προσκομίσει παραπεμπτικό σε ισχύ, τότε θεωρείται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι εκτός πλαισίου ΓεΣΥ. Σε αυτή την περίπτωση ο φυσιοθεραπευτής έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει την επίσκεψη με την ανάλογη χρέωση, αφού ενημερώσει πρώτα τον δικαιούχο. Το ίδιο ισχύει και τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων, όπως αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό.

 

Η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο υπηρεσιών που συμφωνήθηκε με τον Οργανισμό. Παρόλα αυτά εάν η κατάσταση του δικαιούχου είναι τέτοια η οποία χρήζει κατ΄ οίκον φροντίδας, εναπόκειται στον εκάστοτε φυσιοθεραπευτή εάν επιθυμεί να παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται χρήση μιας εκ των υφιστάμενων υπηρεσιών που εντάσσονται στο πακέτο υπηρεσιών φυσιοθεραπείας.

Τέλος, οι υπηρεσίες φυσιοθεραπείας που παρέχονται κατά τη διάρκεια νοσηλείας δικαιούχου σε νοσηλευτήριο, αποζημιώνονται στο πλαίσιο της όλης νοσηλείας του δικαιούχου και δεν προϋποθέτουν οποιαδήποτε επιπλέον αποζημίωση από πλευράς του δικαιούχου.