Τηλεφωνήστε μας
+35725105419
Στείλετε μας μήνυμα
DamianouEvagoras@gmail.com
Καθημερινά
09:00-13:00 | 15:00-20:00

Είναι η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για θεραπευτικό σκοπό. H ηλεκτροθεραπεία είναι το πιο διαδεδομένο μέσο που χρησιμοποιεί η Φυσικοθεραπεία. Η χρήση της ηλεκτροθεραπείας έχει ερευνηθεί και έχει γίνει αποδεκτή στον τομέα της αποκατάστασης.

Oι τύποι ρευμάτων που χρησιμοποιούνται είναι πολλοί. Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε, χρησιμοποιούμε και διαφορετικό τύπο ρεύματος

Υπάρχουν πολλών ειδών ρεύματα και εφαρμόζονται ανάλογα με την πάθηση

 • Αναλγητικά ρεύματα TENS
 • Φαραδικά ρεύματα
 • Διαδυναμικά ρεύματα
 • Γαλβανικά ρεύματα
 • Παλμικά
 • Russian stimulation
 • Ιοντοφόρεση
 • Διασταυρούμενα ρεύματα
 • Biofeedback ( Η βίο-ανατροφοδότηση είναι μια θεραπευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας ειδικά ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά μηχανήματα για να μετρήσει και να επεξεργαστεί, πληροφορίες του επανατροφοδοτούμενου ιστού δια μέσω ακουστικών ή οπτικών σημάτων.)
 • Inenferential
 • High voltage

Η ηλεκτροθεραπεία χρησιμοποείται για

 • αναλγησια
 • χαλάρωση των μυικών σπασμών,
 • πρόληψη και επιβράδυνση της μυικής ατροφίας από αχρησία,
 • αύξηση αιματικής ροής
 • διατήρηση και αύξηση του εύρους κίνησης
 • διαχείριση του χρόνιου πόνου, και του οξυ μετεγχειρητικού πόνου
 • μυική επανεκπαίδευση και αποκατάσταση με τον ηλεκτρικό μυικό ερεθισμό
 • μετεγχειρητικό μυικό ερεθισμό για την πρόληψη φλεβικής θρόμβωσης
 • επούλωση πληγών
 • εφαρμογή φαρμάκων (ιοντοφορεση)